top of page
6.png

Los Angeles

Student Driver TP.png
AF8BE23D-4C19-4746-8149-C0D7CED253A4.jpg

SDxJCCS

Giảm Giá Thứ Sáu Đen
Thông qua Thứ Hai Điện Tử

Lên tới 50.

CHÀO MỪNG SINH VIÊN

Một thương hiệu thời trang dạo phố của Sung Kang và Daniel Wu.

Được thành lập vào năm 2020 ở độ cao của COVID, hoàn cảnh lẽ ra vẫn bình thường people cách xa nhau, chúng tôi đã tìm thấy những con người đáng kinh ngạc, đam mê văn hóa xe hơi và chúng tôi quyết định rằng mình cần chia sẻ Nó.

Sinh viên Lái xe ở đây để học hỏi, cộng tác và sáng tạo, made ở LA để tôn vinh mọi điều tốt đẹp về văn hóa xe hơi, con người xe hơi, đua xe, lái xe, xây dựng, đổi mới và học tập.

Làm hỏng nó cũng không sao, chỉ cần làm cho nó tốt hơn.

Sung Kang x Daniel Wu

Sinh viên luôn

IMG_2730.HEIC
6.png

Là tốt

Sinh viên

Spray Can.png

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

/wearesttudentdrivers

Student Driver TP.png

Los Angeles

bottom of page