top of page

SD Limited Edition - 'Buddy' Grand National Plate Frame. 1/250.

 

Kỷ niệm Buddy Grand National của chúng ta với khung 3D Phiên bản Giới hạn này có kích thước dành cho Bắc Mỹ dimensions license plate (6" x 12"). Được tạo khuôn bằng  Buddy SD Grand National logo, văn bản 'Buddy', mẫu ca rô GN và logo bàn đạp SD 3 định dạng dài, bạn có thể tạo G-Body Turbo Regal của mình xung quanh phần này.

 

Giới hạn ở 500 chiếc trên toàn thế giới, chỉ có 250 chiếc có sẵn để mua riêng, số dư được bao gồm như một phần của Gói áo hoodie 'Buddy'. Một khi họ ra đi, họ sẽ ra đi mãi mãi.

 

SD

 

SD

Khung tấm SD 'Buddy'

SKU: SDA23.009
9,99$Giá
    bottom of page