top of page
GIỚI THIỆU

EST. MMXX, 91744

Một thương hiệu của Sung Kang và Daniel Wu.

Được thành lập vào năm 2020, chúng tôi đã tìm thấy những người tuyệt vời, đam mê văn hóa xe hơi và chúng tôi quyết định rằng chúng tôi cần chia sẻ ý tưởng, khái niệm và dự án của mình cũng như tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời.

Chúng tôi tạo ra văn hóa xe hơi táo bạo, bất kính và nhẹ nhàng, làm nổi bật những thứ tốt nhất nhưng làm cho chúng dễ tiếp cận hơn với mọi người.

Sinh viên Lái xe ở đây để học hỏi, hợp tác và sáng tạo, được tạo ra ở LA để tôn vinh mọi điều tốt đẹp về văn hóa xe hơi, người lái xe, đua xe, lái xe, xây dựng, đổi mới và học hỏi.

Làm hỏng nó cũng không sao, chỉ cần làm cho nó tốt hơn.

bottom of page