top of page
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Giới thiệu

Kangrawu LLC dba Student Driver cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về người dùng của mình, bao gồm cả thông tin cá nhân. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

 

thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin khác nhau từ người dùng của mình, bao gồm:

 • Thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và các chi tiết liên hệ khác.

 • Thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành.

 • Thông tin sử dụng, chẳng hạn như các trang bạn truy cập và các liên kết bạn nhấp vào.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin này trực tiếp từ bạn hoặc từ các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp phân tích hoặc nền tảng truyền thông xã hội.

 

Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

 • Để liên lạc với bạn về các dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và bảo vệ các quyền và lợi ích của chúng tôi.

 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

 • Để phân tích và hiểu cách trang web của chúng tôi được sử dụng.

tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các loại bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi cung cấp và cải thiện dịch vụ của mình.

 • Các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác.

 • Những người dùng khác của trang web của chúng tôi, với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin liên quan đến giao dịch của công ty, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản.

 

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập khỏi việc truy cập trái phép, tiết lộ và lạm dụng. Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn toàn chắc chắn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn.

 

Quyền lợi của bạn

Bạn có một số quyền đối với thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Quyền truy cập và nhận bản sao thông tin cá nhân của bạn.

 • Quyền yêu cầu chúng tôi sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn.

 • Quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn.

Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

 

Truyền dữ liệu quốc tế

Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến và xử lý ở các quốc gia khác với quốc gia mà bạn đang cư trú. Các quốc gia này có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác với luật của quốc gia bạn.

Nếu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn đến một quốc gia không cung cấp mức độ bảo vệ phù hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ.

 

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin sau tại liên kết bên dưới.

 

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư được cập nhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và ngày sửa đổi gần đây nhất sẽ được nêu ở đầu Chính sách quyền riêng tư.

LARY4528.jpg
bottom of page