top of page

GIỚI HẠN Ở 250 EXAMPLES TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

 

Chúng tôi đã tạo ra Student Driver như một khái niệm để tưởng nhớ những điều tốt đẹp nhất của văn hóa ô tô và những người đã làm nên điều đó, những người có khả năng và sự khiêm tốn chia sẻ các kỹ năng của họ và tiếp tục nỗ lực để học hỏi và làm tốt hơn. 

 

Chiếc áo Number One on Champion là phiên bản giới hạn được đánh số riêng đầu tiên do Sung Kang và Daniel Wu của Student Driver cung cấp để kỷ niệm các đặc tính của chúng tôi, đổi mới, sửa chữa, sửa chữa và làm cho nó tốt hơn. Tham gia với chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục học hỏi.

 

Gói bao gồm:

- Áo Số Một

- Decal Gót chân Student Driver 15"

- Thư sinh viên lái xe từ Sung và Daniel

- Phong bì có chữ ký của Sung và Daniel

- Miễn phí vận chuyển nội địa

 

Thời gian thực hiện bắt đầu từ tuần 18/1/2021

SD Originals - Áo sơ mi số một

75,00$Giá
    bottom of page