top of page

ĐUA XE ĐƯỜNG PHỐ PSA

SD SẢN PHẨM GỐC

Vào năm 2021, chúng tôi đã hợp tác với văn phòng Biện lý Quận Cam, Cody Walker, Larry Chen và do Sung Kang chỉ đạo để tạo ra một thông điệp mạnh mẽ và hấp dẫn về sở thích mà chúng ta yêu thích cũng như lý do tại sao chúng ta nên giữ an toàn cho những người thân yêu của mình bằng cách đến đường đua và mài giũa kỹ năng của chúng tôi. Chúng tôi quay cảnh này trong 1 ngày tại đoạn Horsethief Mile của Đường đua Willow Springs và với sự hỗ trợ của tất cả bạn bè, chúng tôi đã tạo nên một câu chuyện tuyệt vời. Cảm ơn WRTeknica, Will Wattanawongkiri, Daniel Wu, Kazuya Taguchi, TJ Hunt, Hana Burton, Mickey Andrade, Sean Lee, Shahar Algazy và những người khác đã đến hỗ trợ lái xe  

bottom of page