top of page

Đây là phiên bản giới hạn Midnight Muscle của chúng tôi, 1 trong số 100 Hakosuka GTR (KPGC10) chân men. Phản ánh văn hóa đua xe ngầm và sửa đổi ở Nhật Bản trong những năm 70 và 80. Đây là một trong 3 thiết kế độc đáo của những chiếc Datsun cổ điển trong màu sơn, từ trên xuống, góc nhìn giống GTA 1.

 

Những thứ này rất hạn chế và sẽ không được sao chép, hãy lấy của bạn trước khi chúng biến mất...

Đua xe SD - Hakosuka GTR (KPGC10) 1/100

SKU: SDP002
$15.00Giá
    bottom of page